KAD PESMA "POGODI"....

Život teče u laganom ritmu...

Šta li radi moja ljubav?...

Fijaker stari, ulicama luta...

 

Baš mi je lepo kad slušam tamburaše.

I ovaj što peva, glas mu je nekako promukao, al' prija. Dušu leči.

Tamburice sviraju, ali ovaj stari begeš kao da svoju priču, posebnu, priča.

Neku duboku, naherenu, sveprisutnu.

Takt koji udara kao da celoj priči daje drugi ton.

Kao da slici daje posebnu nijansu, staroj fotografiji neku dubinu.

Prepuštam se.

Begeš nepogrešivo udara takt, a ja tonem...

tamburaši kafana fijaker stari