guske

NEGDE U BANATU

Na kraju sela, pruža se dugačka livada. Široka. Nema kraja.
Često tamo pasu guske.
S proleća odem tamo da berem kamilicu.
Ima je puno, livada se beli i žuti, kao tepih je.
Sitni cvetići, trebaće mi puno vremena da napunim ovu korpu.